Hlavna stranka
O firme
Co vyrabame
Testovacie zariadenia a vybavenie dielne
Kontaktne a fakturacne udaje
Vstup do eshopu
Specialista na startery a alterntory

Ponúkame

Produkty

OPRAVY: viac informácií o opravách

Štartér

Štartér (často nazývaný aj spúšťač) je mechanizmus, ktorý slúži na roztočenie motora na minimálne otáčky, behom ktorých sa motor naštartuje. Spotrebováva elektrickú energiu z batérie, ktorú premení na pohybovú energiu umožňujúcu roztočenie motora. V automobiloch sa používajú elektrické štartéry. Otáčky potrebné pre naštartovanie motora sú obvykle pri benzínových motoroch okolo 40-150 ot./min, pri dieselových motoroch 80-200 ot./min.

Funkčný štartér musí mať tieto základné vlastnosti:

  • Musí roztočiť motor pri akýchkoľvek klimatických podmienkach
  • Po úplnom zasunutí pastorka do venca zotrvačníku musí štartér dávať maximálny točivý moment
  • Musí byť schopný vydržať spätný zážih motora a musí byť chránený proti vysokým otáčkam pri nevysunutí pastorku zo záberu
  • Po naštartovaní sa musí vrátiť do pôvodnej polohy, aby bol pripravený pre ďalšie štartovanie

Princíp činnosti štartéra s výsuvným pastorkom

Otočením kľúča zapaľovania zopne spínacia skrinka obvod a spínacia cievka štartéra (elektromagnet) je napájaná prúdom. Spínacia cievka vtiahne dovnútra svoje jadro - pritom dochádza k pohybu páky – vidličky štartéra, ktorá vysúva pastorok štartéra s voľnobežkou do záberu ozubeného venca zotrvačníka motora. Po plnom vysunutí pastorka do záberu dôjde k mechanickému zopnutiu kontaktov na elektromagnete a dochádza k roztočeniu štartéra a tým aj celého motora automobilu. Pokiaľ je všetko v optimálnom stave, motor by mal naštartovať. Po dokončení štartovania dôjde k rozpojeniu elektrického obvodu štartéra a pružina medzi jadrom a elektromagnetom zaistí zasunutie pastorka do pôvodnej polohy. Štartovanie by malo trvať maximálne 5 sekúnd s nanajvýš piatimi štartmi za sebou s pauzami približne 30 sekúnd. Ak je štart neúspešný, pravdepodobne je niekde chyba. Štartér má veľkú spotrebu energie a preto treba dávať pozor na vybitie akumulátora. Moderné automobily by nemali byť rozťahované, pretože vzniká reálna hrozba poškodenia katalyzátora a rozvodov motora.

Diely štartéra:

Poznáme dva typy štartérov:

  • bez prevodovky – kde je pastorok napojený priamo na oske rotora
  • s prevodovkou – kde je pastorok napojený na osku rotora cez ozubený prevod.

Dnes sa často používa štartér s výsuvným pastorkom s prevodovkou. Prevodovka umožní dať štartéru malé rozmery a veľký výkon. V tomto type štartéra je medzi rotorom štartéra a pastorkom planétová prevodovka.

Najbežnejšie poruchy štartéra

Štartér beží naprázdno:

  • pastorok sa nevysúva alebo je chybná voľnobežka (to môže byť zle identifikovateľné, voľnobežka môže vyzerať funkčne, ale pri plnom zaťažení motora sa pretáča), alebo je chybná spínacia cievka
  • sú vylámané zuby na venci zotrvačníka Štartér sa otáča pomaly alebo vôbec:
  • opotrebené uhlíky (najčastejšia príčina) - chybná spínacia cievka - opotrebené ložiská alebo samomazné púzdra štartéra
  • zlý elektrický kontakt
   
Alternátor  

Alternátor je v podstate elektráreň automobilu. Je to primárny spôsob výroby elektrickej energie. V alternátore dochádza využitím základných fyzikálnych poznatkov k premene kinetickej energie, ktorá sa tu využíva na roztočenie vnútornej časti – rotora alternátora, na elektrickú energiu dôležitú pre činnosť ostatných systémov automobilu.

Princíp:
Alternátory sú elektrické stroje - generátory, ktoré menia mechanickú energiu na elektrickú energiu s využitím točivého magnetického poľa. Alternátor je zdrojom striedavého prúdu a napätia s frekvenciou 50 Hz. 
Základnými súčiastkami pre výrobu elektrickej energie sú stator a rotor. Pri zmene magnetického poľa v okolí vodiča vzniká na jeho koncoch napätie. Stator tvoria vodiče zvinuté do cievok, aby sa ho tam vošlo čo najviac. Rotor je potom magnet, ktorý rotuje vnútri dutiny statora a spôsobuje zmeny magnetického poľa v okolí statora. Na statore dochádza ku generovaniu elektrického prúdu. Tento spôsob využitia rotujúceho magnetického poľa navrhol Nikola Tesla v roku 1882.

Ďalšie súčiastky v poradí sú diódy alternátora. Neboli nutné, kým sa v automobiloch používalo dynamo, ktoré produkovalo jednosmerný prúd, ale pri alternátore je už na výstupe striedavý prúd. Potrebujeme ho premeniť na jednosmerný a na to potrebujeme tieto diódy. V roku 1960 vzrástla produkcia lacných diód, ktoré mohli byť použité a alternátory vytlačili pôvodné dynamá.

Po spracovaní v diódovom mostíku máme jednosmerný prúd, ale to ešte nestačí, pretože alternátor generuje rôzne napätia v závislosti od otáčok rotora. Tie zasa závisia od otáčok motora a v elektrickej sieti automobilu by vznikalo rôzne napätie a ničili by sa napr. žiarovky. Na konci je preto zaradený regulátor napätia alternátora. Súčiastka, ktorá je zodpovedná za väčšinu porúch alternátora v chode. 
Regulátor slúži na stabilizáciu napätia, ktoré je generované alternátorom. V súčasnej dobe už regulátory obsahujú veľa doplnkových funkcií a často komunikujú priamo s riadiacou jednotkou automobilu. Napríklad nové regulátory pre automobilku Toyota dovolia alternátoru pracovať pri studenom motore len na 60%. Dôvodom je to, že pri plnom zaťažení má alternátor väčší odpor spôsobený mechanickým otáčaním rotora pomocou hnacieho remeňa.

Hlavné časti:

- rotor (rotorové vinutie)
- stator (statorové vinutie)
- regulátor napätia
- diódový mostík (diódový nosič, diódový blok)
- predné veko
- zadné veko
- remenica
- ventilátor